home

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 21 พ.ค. 2561 15:54

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 24 เม.ย. 2561 14:18

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 16:55

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 16:46

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4199 - บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 17:42

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ตำบลป่าร่่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 14:21

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงชนบท สฎ.4032 - บ้านห้วยชะม่วง ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 10:06

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สฎ.6038-แยกโรงพยาบาล อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 16 ก.พ. 2561 15:09

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.401 - บ.นาใต้ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 09 ก.พ. 2561 11:02

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4199 - บ้านห้วยทรายขาว ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 05 ก.พ. 2561 17:07

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ก.พ. 2560 17:00

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 ม.ค. 2560 14:00

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

วันที่ : 25 ก.ย. 2559 11:45

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 16:00

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 12:00

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 21 ส.ค. 2558 11:45

เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน (การระวังชี้แนวเขตทางหลวง)

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 14:45

logo
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวงชนบทภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 11:00

ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน(ผลกระทบของประชาชนจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้างทาง)

วันที่ : 27 ก.ค. 2558 09:30

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. ขทช.สฎ.ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 13 ก.ค. 2558 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home