home

ด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านกอไพล อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 16:45

ปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง (ตัดแต่งกิ่งไม้) สาย สฎ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 41 – บ้านกอไพล อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 16:45

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สฎ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 16:30

การปฎิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ (งานซ่อมผิวจราจร) สาย สฎ.4009 แยกทล.4177–บ้านดินแดง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 13 พ.ย. 2561 10:00

ด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย สฎ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 417 – บ้านบางแทงแรด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 15:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สายวัดคันธุลีรอบเขาชวาลา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:24

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่ท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม โครงการถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดชุมพร (ตอน 4) ต.คันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี ต.สวนแตง จ.ชุมพร

วันที่ : 07 พ.ย. 2561 14:50

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน สายวัดคันธุลีรอบเขาชวาลา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 05 พ.ย. 2561 16:25

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย บ.เชี่ยวหลาน - บ.ท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 02 พ.ย. 2561 16:55

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย บ.เชี่ยวหลาน - บ.ท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 18:08

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักโครงการถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดชุมพร (ตอน 4) ตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 26 ต.ค. 2561 18:19

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย บ.เชี่ยวหลาน - บ.ท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 26 ต.ค. 2561 18:08

logo
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน สายวัดคันธุลีรอบเขาชวาลา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 18 ต.ค. 2561 16:26

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สฎ.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - บ้านในปราบ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 14:59

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ : 27 ก.ย. 2561 17:42

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ก.พ. 2560 17:00

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 14 ม.ค. 2560 14:00

แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551

วันที่ : 25 ก.ย. 2559 11:45

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 20 พ.ย. 2558 16:00

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 12:00

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 21 ส.ค. 2558 11:45

เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน (การระวังชี้แนวเขตทางหลวง)

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 14:45

logo
คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวงชนบทภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 11:00

ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน(ผลกระทบของประชาชนจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้างทาง)

วันที่ : 27 ก.ค. 2558 09:30

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10-16:00 น. ขทช.สฎ.ดำเนินรายการวิทยุ"ทช.หมอทาง" ทาง สวท.จ.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz

วันที่ : 13 ก.ค. 2558 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home